Bar mieszczański

Honorujemy zniżki 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

lubelskie.png

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

karta-rodziny.png

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Masz pytania? Zadzwoń do nas. 

Infolinia nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.

Rodzina Trzy Plus

Władze Miasta Lublin świadome problemów z jakimi spotykają się duże rodziny oraz dostrzegając ich potrzeby, uznały za priorytetowe wprowadzenie Programu „Rodzina Trzy Plus” dotyczącego działań na rzecz tych rodzin zmierzających do polepszenia ich warunków życiowych.
Zachęcając posiadaczy Karty „Rodzina Trzy Plus” do korzystania z przywilejów, władze Miasta Lublin pragną wyrazić nadzieję, że Program zyska przychylność dużych rodzin i pomoże im aktywniej uczestniczyć w życiu Miasta.

Poświęcenie i wysiłek dużych rodzin włożony w wychowanie dzieci i zapewnienie im godnych warunków rozwoju są bezcenne i zasługują na najwyższe uznanie. Władze Miasta Lublin ufają, że duże rodziny potraktują Program „Rodzina Trzy Plus” nie tylko jako pomoc ze strony samorządu, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla ich wychowawczych działań.

rodzina.png

Program "Rodzina Trzy Plus” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Lublin na rzecz dużych rodzin i obejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w takich rodzinach. 

Program nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego dużych rodzin, ale przewiduje inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. Program to działania, które mają służyć tworzeniu strategii polityki rodzinnej uwzględniającej potrzeby dużych rodzin. Są to też działania aktywizujące partnerów Programu, którzy mogą czynnie włączyć się w jego realizację.

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin;
  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;
  • zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Realizacja Programu przebiegać będzie w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

Infolinia nt. Programu "Rodzina Trzy Plus”: tel. (81) 466 34 42, (81) 466 34 43, (81) 466 34 44, (81) 466 34 45, fax. (81) 466 34 01, e-mail:

Bus bonus

Program BusBonus jest kolejnym narzędziem służącym wdrożeniu Strategii Promocji Transportu Miejskiego w Lublinie.

bus.png

W Programie udział biorą osoby uprawnione do przejazdu 30, 90 lub 150-dniowym imiennym biletem okresowym zakodowanym na Karcie Biletu Elektronicznego wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

karta-biletu.jpg

Program polega na otrzymywaniu przez posiadaczy wyżej wymienionych biletów, zniżek na zakupy i usługi w wybranych miejscach, nie tylko na terenie Lublina. Program przekroczył bowiem granice Lublina. BusBonus wdrażają u siebie z powodzeniem także MZK Zamość, MZK Puławy, MPK Kraśnik oraz CLA Chełm. Rośnie też liczba użytkowników Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie.

Po okazaniu Karty Biletu Elektronicznego, sprzedawca sprawdzi czy zapisany jest na niej bilet uprawniający do zniżki. Potem zostanie ona uwzględniona przy opłacie. Zniżki wahają się od 50% do 5%. Wciąż rośnie liczba partnerów Programu.

Jeśli jesteś stałym użytkownikiem transportu miejskiego w Lublinie – zapraszamy do korzystania ze zniżek!

Jeśli nie masz jeszcze biletu okresowego – dołącz do stałych użytkowników transportu miejskiego i korzystaj z Programu BusBonus!

Infolinia nt. Programu "Bus Bonus”:

Karta Rabatowa PTTK

Karta Rabatowa PTTK" jest dokumentem imiennym upoważniającym posiadacza do uzyskania rabatów handlowych we wszystkich firmach partnerach programu.

znak_pttk_png.png

Firmy - partnerzy Karty to jednostki gospodarcze (w tym spółki i oddziały PTTK) oraz podmioty dzierżawiące obiekty PTTK, które podpisały umowę o udzielanie rabatu handlowego na zasadach określonych w regulaminie programu.

Informacja o firmach, wysokościach rabatów, liczbie osób uprawnionych do korzystania z jednej karty i o określonym zakresie usług, lub przedmiocie sprzedaży - zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w wydawnictwach, PTTK.

Karta uprawnia m.in. do otrzymania podstawowego rabatu handlowego nie niższego niż 20 %: w schroniskach PTTK (zgodnie z umową dzierżawy podpisaną z dzierżawcą obiektu) oraz wyższego niż 20 % rabatu na podstawie umowy zawartej z właścicielem obiektu lub z dzierżawca gdy posiadacz karty legitymuje się dodatkowo legitymacją potwierdzającą: uprawnienia Kadry PTTK lub posiadanie Odznaczeń PTTK.

Karta OpenCard

OpenCard to największy w Polsce DinersClub, który oferuje atrakcyjne rabaty do najlepszych restauracji w całej Polsce.

t6Dbz526fb8bbbb376_logo opencard copy.jpg

 Przystępując do naszego programu zyskujesz możliwość jedzenia w restauracjach z 50% zniżką na jedzenie lub 30% na cały rachunek. Program OpenCard powstał z myślą o miłośnikach dobrego jedzenia, ceniących sobie różnorodność kulinarną oraz swobodę wyboru. Zróżnicowana oferta restauracji gwarantuje, że każdy znajdzie rodzaj kuchni, która mu odpowiada oraz będzie miał okazję spróbować czegoś kompletnie nowego.

Kupując z OpenCard w Mensa Academica otrzymasz 30% zniżkę na cały rachunek!

Więcej informacji o OpenCard można uzyskać na stronie: OpenCard

Bar mieszczański ul. Zielona 3. Zapraszamy!

Zapraszamy:
pn. - pt.: 9.00 - 17.00
sb. - nd.: nieczynne

ul. Zielona 3 (w bramie)
20-082 Lublin

tel. kom.: 798 465 958

e-mail:

www.barmieszczanski.pl

© ProBono 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: adm-media.pl